Cuộn giấy lọc dập lỗ MGPP 50g

Cuộn giấy lọc dập lỗ MGPP 50g  0.65m thích hợp cho lọc chất lỏng cắt kim loại, lọc chất lỏng mài, lọc dầu, lọc dầu lăn, lọc chất lỏng mài, lọc dầu bôi trơn, lọc dầu cách điện và lọc dầu công nghiệp khác

Cuộn giấy lọc dập lỗ MGPP 50g  0.65m cường độ mạnh, hệ số biến thiên nhỏ

Cuộn giấy lọc dập lỗ MGPP 50g  0.65m độ chính xác và hiệu quả của lọc cao

Cuộn giấy lọc dập lỗ MGPP 50g  0.65m thường được sử dụng giữa -40 ° C ~ 120 ° C mà không bị ăn mòn và tính chất hóa học thay đổi.

Cuộn giấy lọc dập lỗ MGPP 50g

Cuộn giấy lọc dập lỗ MGPP 50g

Cuộn giấy lọc dập lỗ MGPP 50g

Cuộn giấy lọc dập lỗ MGPP 50g

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال