Chai xịt cách điện 3M 1602

Chai xịt cách điện 3M 1602 với hỗn hợp nhựa acrylic đã được cải tiến với dung môi hydrocacbon thơm.

Chai xịt cách điện 3M 1602 là sơn cách điện màu đỏ với việc bổ sung các sắc tố màu cho việc bảo vệ màu, cách điện hoặc đánh dấu.

Chai xịt cách điện 3M 1602 với hỗn hợp nhựa acrylic đã được cải tiến với dung môi hydrocacbon thơm.

Độ bám dính tuyệt vời.

Chai xịt cách điện 3M 1602 ứng dụng thiết bị điện tử tiêu dùng.

Chai xịt cách điện 3M 1602

3M 1602

Chai xịt cách điện 3M 1602

Chai xịt cách điện 3M 1602

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال