Bộ Kit ứng cứu nhanh sự cố tràn hóa chất Spilfyter

Bộ Kit ứng cứu nhanh tràn vãi axit hiệu suất: Axit, kiềm, nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp, phòng chống cháy, chống tĩnh điện…  

Bộ Kit ứng cứu nhanh tràn vãi axit hiệu quả: thích hợp dầu, chất làm nguội, dung môi…

Bộ Kit ứng cứu nhanh tràn vãi axit dùng: hấp thụ dầu, chất làm nguội, dung môi .

Bộ Kit ứng cứu nhanh tràn vãi axit  thùng có màu vàng rất dễ thấy – chống thấm để tránh bị hư hỏng, sạch sẽ và gọn gàng, bánh xe di chuyển trên mặt đất thô thành phần có thể dễ dàng di chuyển bất cứ nơi nào trong nhà máy, nhanh chóng đến hiện trường.

Bộ Kit ứng cứu nhanh tràn vãi axit  chống axit / kiềm tràn gây nguy hiểm cho đồ đạc và con người, chất trung hòa kiềm cho các sự cố tràn;

Bộ Kit ứng cứu nhanh sự cố tràn hóa chất Spilfyter

Bộ Kit ứng cứu nhanh sự cố tràn hóa chất Spilfyter

Bộ Kit ứng cứu nhanh sự cố tràn hóa chất Spilfyter

Bộ Kit ứng cứu nhanh sự cố tràn hóa chất Spilfyter

Bộ Kit ứng cứu nhanh sự cố tràn hóa chất Spilfyter

Bộ Kit ứng cứu nhanh sự cố tràn hóa chất Spilfyter

Bộ Kit ứng cứu nhanh sự cố tràn hóa chất Spilfyter


Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال