20 micron, lõi sợi quấn CPP Cartridge lọc nước và hóa chất

Chất liệu 100% Polypropylen dùng lọc cặn trong nước và hóa chất, lọc cặn dung dịch lỏng

Lõi sợi quấn, lõi chỉ 20 micron - CPP filter cartridge

Chất liệu: Polypropylen dạng sợi quấn quanh trục nhựa

Chiều dài: 10 inch (254mm), 20 inch (508mm), 30 inch(762mm), 40 inch (1016mm)

Dạng hai đầu bằng DOE hoặc đầu tròn Oring 226, Oring 222/ đầu còn lại nhọn hoặc bằng

20 micron, lõi sợi quấn CPP Cartridge lọc nước và hóa chất

20 micron, lõi sợi quấn CPP Cartridge lọc nước và hóa chất

20 micron, lõi sợi quấn CPP Cartridge lọc nước và hóa chất

20 micron, lõi sợi quấn CPP Cartridge lọc nước và hóa chất

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال