1541-055 Giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm

Là Giấy lọc định lượng 541, nhanh 22 um, 55 mm, không tro, dùng lọc cặn và đốt cân chính xác lượng cặn trong dung dịch cần lọc

1541-055 Giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm

Ứng dụng: dùng lọc dung dịch hóa chất, thuốc, chế phẩm sinh học, lọc cặn trong phòng thí nghiệm hóa hộc, Y - sinh học, môi trường...

Đông Châu cung cấp giá sỉ giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm

02862702191, lienhe@dongchau.net

1541-055 Giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm

1541-055 Giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm

1541-055 Giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm

1541-055 Giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال