1003-110 Giấy lọc định tính số 3 Whatman

Mỗi hộp 100 miếng tròn đường kính 110mm dùng trong phòng thí nghiệm hóa chất, y sinh học, thực phẩm, địa chất môi trường...


1003-110 Giấy lọc định tính số 3 Whatman

Chất liệu: Cellulozo

Kích thước: đường kính 110mm, quy cách 100 miếng/ hộp

Thông số: độ lọc 6 micron dùng lọc định tính, loại bỏ cặn ra khỏi dung dịch lỏng trong PTN

1003-110 Giấy lọc định tính số 3 Whatman

1003-110 Giấy lọc định tính số 3 Whatman

1003-110 Giấy lọc định tính số 3 Whatman

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال