1001-150 Giấy lọc Whatman số 1 đk 150mm

Là loại giấy lọc định tính trung bình nhanh 11 micron dùng lọc dịch, lọc cặn hóa chất trong phòng thí nghiệm

Giấy lọc Whatman số 1 đk 150mm

Mã số: 1001-150, lọc định tính trung binh nhanh 11 micron

(Lọc định tính chỉ lọc cặn, không cần tính toán giá trị các chỉ số, không cân lượng cặn sau khi lọc)

Đông Châu phân phối giá sỉ giấy lọc cặn Whatman cho phòng thí nghiệm các loại

02862702191, lienhe@dongchau.net

1001-150 Giấy lọc Whatman số 1 đk 150mm

1001-150 Giấy lọc Whatman số 1 đk 150mm

1001-150 Giấy lọc Whatman số 1 đk 150mm

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال